Dành cho Trường Học

TRƯỜNG  TH, THCS, THPT NGÔ THỜI NHIỆM BÌNH DƯƠNG

Hình ảnh khu vực ăn uống của trường.