Chứng nhận - Giải thưởng

Công ty VITA cũng được CHI CỤC VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM BÌNH DƯƠNG cấp giấy chứng nhận ĐỦ ĐIỀU KIỆN VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM và tất cả các khách hàng đang sử dụng dịch vụ của Công ty VITA đều được đăng ký bảo hiểm với giá trị bảo hiểm lên tới 2 tỉ đồng.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ Sinh An Toàn Thực Phẩm

Với nỗ lực không ngừng nâng cao chất lượng quản lý cũng như nâng cao chất lượng của các sản phẩm phục vụ cho khách hàng. Ngày 12/01/2012, công ty TNHH liên doanh thực phẩm VITA đã được Trung Tâm Chứng Nhận Phù Hợp QUARCERT (thuộc Tổng Cục Đo Lường Chất Lượng) cấp chứng nhận hệ thống Quản Lý Chất Lượng ISO 9001:2008 & hệ thống Phân Tích Mối Nguy và Điểm Kiểm Soát Tới Hạn HACCP 5063:2008.

Chứng nhận ISO 9001:2008

 

Chứng nhận HACCP 5603:2008

 CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ THUẾ

CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU

CHỨNG NHẬN CAM KẾT VSATTP

HỘI ĐỒNG THƯƠNG HIỆU ĐƯỢC ƯA CHUỘNG PHÍA NAM.